logo
AL SERVEI DEL NOSTRE CLIENT
castellano  •  català
NOTÍCIA DEL MES DE SETEMBRE 2015
 
img
SETEMBRE 2015
Com i quan canviar la base de cotització?
Tornar

Si ets administrador d´una societat i cotitzar com a autònom, probablement t´hagis plantejat canviar la base de cotització per incrementar així la pensió de jubilació.

La base de cotització en aquest règim especial serà l´escollida pel treballador entre les bases mínima i màxima que li correspongui. Durant l´any 2015 la base triada se situarà entre una base mínima de cotització de 884,40 euros mensuals i una base màxima de cotització de 3.606,00 euros mensuals. Per als administradors i socis treballadors de societats mercantils inclosos en el Règim d´Autònoms, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General que, per a l´any 2015 , està fixada en 1.056,90 euros mensuals.


Supòsits

Es pot triar qualsevol base de cotització si compleixes els següents requisits:

- Si a dia 1 de gener tenies 47 anys o menys.

- Si l´1 de gener havies cursat l´alta inicial en REPTA.

- Si la teva base al desembre era igual o superior a 1.926,60 euros.


Com realitzar el canvi

Els treballadors per compte propi o autònoms podran canviar dues vegades a l´any la base de cotització, triant una altra, dins de les establertes en la norma, sempre que ho sol·licitin, abans del dia 1 de maig, amb efectes de l´1 de juliol següent, i abans de l´1 de novembre, amb efectes de l´1 de gener de l´any següent.


Altres supòsits

En el cas que no et trobis entre els supòsits anteriors, el teu cas estarà aquí:

- Si a dia 1 de gener d´aquest any teva edat era de 48 anys o més llavors la teva base de cotització ha d´estar compresa entre 953,70 i 1.945,80 euros.

- Si tenies 47 anys en aquesta data però la teva base era inferior a 1.926,60 euros, la teva base mínima el 2015 ha de ser de 1.945,80 euros. Si aquest és el teu cas pots sol·licitar una base superior abans del 30 de juny, que tindrà efecte ja l´1 de juliol.

- Els treballadors autònoms que en algun moment de l´any 2014 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d´altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per els treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització del Règim General que, per a l´any 2015, està fixada en 1.056,90 euros mensuals.

Excepcions

Tot el comentat anteriorment no seria aplicable si abans de fer els 50 anys cotizaste en qualsevol règim de la Seguretat Social durant cinc anys o més. Llavors:

Si la teva base és igual o inferior a 1.926,60 euros llavors la teva base estarà compresa entre 884,40 o 1.945,80 euros.

No obstant això, si la teva base és superior a aquests 1.926,60 euros, llavors la teva base serà entre 884,40 i l´import de la teva última base augmentat en un 0,25 per cent.Compartir en           

SEU LOGOTIP AQUí
C/ direcció Assessoria xxxxx - Localitat (Província)
Tel. 999 999 999
aquisuemail@aquisuemail - www.aquisuweb.com

Segueix-nos a:

avís legal  •  política de privacitat  •  política de cookies